Dây chuyền sản xuất

Nhà máy Clientop sở hữu 4 dây chuyền sản xuất, trong đó có hai dây chuyền sản xuất bán tự động; dây chuyền thành phẩm và một dây chuyền sản xuất không bụi.

 

Clientop Industrial Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0 Clientop Industrial Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

OEM/ODM

Clientop sở hữu 35 nhân viên dây chuyền sản xuất, 10 nhóm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật.Clientop Industrial Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Nghiên cứu và phát triển

Clientop sở hữu 10 kỹ sư để nghiên cứu và phát triển.

  • Có 5 kỹ thuật viên chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật dây chuyền sản xuất và thử nghiệm sản phẩm